Aret Gıcır – Waiting for Life – TEXT

Aret Gıcır – Waiting for Life – TEXT

Aret Gıcır – Waiting for Life – TEXT 150 150 Öktem Aykut

Aret Gıcır
Waiting for Life

September 6 – October 5, 2019

Aret Gicir’s new exhibition Waiting for Life opens on September 6, 2019 and runs through October 5, 2019 at Öktem Aykut. Taking its cue from a suicide bombing, Waiting for Life pursues the hidden ambiguities in the continuous and seemingly fixed movement between life and death.

The suicide bomb exploded meters away from Gicir’s studio. The artist’s unwitting witnessing of the unfolding lethal tragedy is juxtaposed against the footage of the explosion he has subsequently combed through as his visual archive. Gicir traces in his own imagination the footprints of the terrifying ball of fire and the cloud of dust that enveloped the scene. He embarks on a purely visual investigation of existence, perception and temporality as refracted through the lens of coincidence, anxiety and hope. At the same time as Gicir’s paintings enact a paradoxical reversal of the cataclysmic scene by conjuring vitality and brightness, the faceless portraits that accompany these paintings implicate those culpable in the creation of such an apocalyptic atmosphere.

/

Aret Gıcır’ın yeni sergisi Yaşamı Beklerken, 6 Eylül – 5 Ekim 2019 tarihlerinde Öktem Aykut’ta. Bombalı bir intihar saldırısından yola çıkan Yaşamı Beklerken, ölümle dirim arasında kesintisiz gidip gelen sarkacın değişmez, mutlak gibi görünen salınımında gizli belirsizlikleri Yaşamı Beklerken’in hareket noktasını oluşturuyor. Patlama esnasında ortaya çıkan dehşet verici ateş topu ve hemen ardından oluşan toz bulutunun kendi tuvale taşıyor.

Gıcır’ın çalışmalarını yürüttüğü atölyenin çok yakınında gerçekleşen canlı bomba saldırısı, sanatçının ölüme tanıklığı ve sonrasında izlediği olay yeri görüntü kayıtları, imgelemindeki izini süren Gıcır, kaos, rastlantısallık, endişe ve umut temaları etrafında yaşamın, varlığın, algının ve zamanın tamamen resimsel bir araştırmasına girişiyor. Gıcır’ın tuvalleri, dehşetin çağrıştırdığı felaket ortamını tersine çeviren bir canlılık sunarken, bu resimlere eşlik eden çehresiz portreler, yaratılan apokaliptik atmosferin faillerini işaret ediyor.