Bora Başkan – Sur/face MachinErrs- TEXT

Bora Başkan – Sur/face MachinErrs- TEXT

Bora Başkan – Sur/face MachinErrs- TEXT 150 150 Öktem Aykut

Bora Başkan
Sur/face MachinErrs

November 6 – December 6, 2014

Öktem Aykut’s first exhibition Sur/face MachinErrs involves drawings by Başkan made in 2013 and 2014. Başkan’s works capture the moments of metamorphosys of living organisms, portrays the formation of bodily entities and the transformations of topographic profiles. As Zafer Aracagök pointed out in his exhibition text, this prosperous visual inventory opens up a plane before us, a plane which is not only limited to visuality and, hence, immanent.

“Nothing is fixed in this plane of immanence because the lines that make up a work reappear in other works as the lines of flight of a previous or the following work, bringing up the question, ‘To what extent does visuality remain with us?’ The curves, clashes and flights of the lines and hatchings complicate the boundaries between the linguistic, the aural and the visual, and thus push the spectator to a corporeal, bodily experience.”

/

Öktem Aykut’un ilk sergisi Yüz/ey MakinAksar, Başkan’ın 2013 ve 2014 yıllarında ürettiği desenlerini içeriyor. Başkan’ın eserleri canlı organizmaların dönüşüm süreçlerini yakalıyor, bedensel varlıkların oluşumlarını resmediyor, topografik kesitlerin değişimlerini gösteriyor. Bu zengin görsel envanter, Zafer Aracagök’ün sergi için yazdığı katalog metninde belirttiği gibi, önümüzde salt görsellikten ibaret olmayan, bilakis içkin nitelik taşıyan bir alan açıyor.

“Bu içkinlik alanında hiçbir şey sabit kalamıyor zira bir işi oluşturan çizgiler bir başka yerde, bir önceki ya da bir sonraki işin kaçış çizgileri olarak karşımıza çıkıyorlar. ‘Görsellik nereye kadar bizle kalabilir?’ diye bir soruyu da beraberinde getiriyorlar. Çizgilerin ve taramaların kıvrımları, çatışmaları, kaçışları dilsel, işitsel ve görsel olanın sınırlarını zorlayarak seyirciyi bedensel bir deneyime zorluyorlar.”