Francesco Albano – The Possibility of an Island – TEXT

Francesco Albano – The Possibility of an Island – TEXT

Francesco Albano – The Possibility of an Island – TEXT 150 150 Öktem Aykut

Francesco Albano
The Possibility of an Island

February 25 – March 19, 2016

The third one-person exhibition by Francesco Albano in Turkey will take place at Öktem&Aykut from February 25th, until March 19th, 2016. Albano, acclaimed for his anthropocentric sculptures deceived of their inner mass, will also exhibit his drawings in The Possibility of an Island, the title of which is borrowed from Michelle Houllebecq’s novel with the same title.

Since his 2013 show On the Eve that took place at Tophane-i Amire, Albano indicates that nothing happened that might help us keep our optimism regarding the future of the world. Yet, radical changes in his personal life force him to remain hopeful. The tremor caused by the very cleavage between the societal pessimism and his own esperance made his work more tense and turned his artistic language more assertive and stern.

The seven pieces of sculpture at Albano’s Öktem&Aykut show did materialize between 2009 and 2015. They make up a distinct selection reflecting Albano’s particular use of material and his imagery. Referring to Picasso’s Blue Period, his drawings made of blue ball- point pens indicate the current abyss within the global social mood oscillating between despair and high hopes…

/

Francesco Albano’nun Türkiye’deki üçüncü kişisel sergisi Bir Ada İhtimali, 25 Şubat – 19 Mart tarihleri arasında Öktem&Aykut’ta gerçekleşiyor. Kütlesini yitirmiş beden formlarından yola çıkarak ürettiği heykellerle tanınan Albano’nun, başlığını Michel Houellebecq’in 2005 tarihli romanından alan bu sergisinde çizimleri de izlenebilecek.

Albano’ya göre, 2013 Eylül’ünde Tophane-i Amire’de gerçekleşen son sergisinden beri dünyanın geleceği ile ilgili iyimser olmamızı sağlayacak neredeyse hiçbir gelişme yaşanmadı. Öte yandan, kendi hayatında pek çok köklü değişiklik oldu – ve şahsi umutları ile toplumsal karamsarlık arasındaki uçurumun yol açtığı çarpıntı, Albano’nun üretimini daha gerilimli bir şekle soktu, daha müsamahasız ve keskin bir dil geliştirmesini sağladı.

Albano’nun Öktem&Aykut’taki sergisinde yer alan 7 heykel, 2009 ila 2015 yılları arasında vücut bulmuş, Albano’nun malzeme kullanımı ve imge dağarcığını özetleyen ve tarzındaki dönüşümü yoğun biçimde ifade eden bir seçki oluşturuyor. Picasso’nun Mavi Dönem’ine göndermede bulunan ve mavi tükenmez kalemle çizilmiş olan desenleri ise karamsarlık ve umut arasındaki dipsiz uçurumu vurguluyor.