Koray Ariş – Interpretations – TEXT

Koray Ariş – Interpretations – TEXT

Koray Ariş – Interpretations – TEXT 150 150 Öktem Aykut

Koray Ariş
Interpretations

October 2 – November 11, 2018

Koray Ariş, one of the pioneers of modern sculpture in Turkey, is known for his abstract forms, especially by using leather, leather, wood and lead materials. Ariş’s exhibition at ArkKültür this time highlights the use of different materials, including metal, together with the combined stances of sculptures belonging to various abstract form families. Semper Piu In Alto / Always Higher, which he performed at Öktem Aykut in May. In his exhibition, Ariş shows a series of sculptures that represent voluminous masses covered with leather, produced in different periods of a time span spanning twenty years, within the gross architectural structure of the gallery; again with Öktem Aykut, but this time outside of the gallery’s own space, in ArkKültür’s space bearing the traces of Art Nouveau, the details of which are organized with a meticulous architectural understanding, both material content, colour usages and formal interpretations, which he has produced by working on them in the same time period. brings together works that are different in themselves.

The Interpretations exhibition is the first time that Ariş’s sculptures that he has produced in the garden of his workshop, especially in the last ten years, using metal materials, appear outside the workshop for the first time and that these works are presented for the first time together with Ariş’s wooden abstractions coloured with paint and a selection of his signature leather work. The unique embrace of ArkKültür, especially among the art spaces in Istanbul, provides a suitable basis for the unique swing of Ariş’s modern sculptural language between constructivist and pop, providing conciseness to watch the character unique to Ariş’s works and works with different interpretations together. and inclusive disclosure.

/

Türkiye’de modern heykelin öncülerinden Koray Ariş, özellikle deri, kösele, ahşap ve kurşun malzemelerini kullanarak açığa çıkardığı soyut formları ile biliniyor. Ariş’in ArkKültür’deki sergisi, bu sefer metali de içeren farklı malzeme kullanımlarını, çeşitli soyut form ailelerine mensup heykellerin bir arada duruşları ile beraber öne çıkartmakta. Mayıs ayında Öktem Aykut’ta gerçekleştirdiği Sempre Piu In Alto / Daima Daha Yükseğe isimli sergisinde, galerinin brüt mimari yapısı içerisinde yirmi yıla yayılan bir zaman aralığının farklı dönemlerinde üretilmiş, deri ile kaplanan ve yukarı doğru yükselen oylumlu kütleleri temsil eden bir heykel serisini gösteren Ariş; yine Öktem Aykut ile, fakat bu sefer galerinin kendi alanının dışında, ArkKültür’ün detayları titiz bir mimari anlayış ile örgütlenmiş Art Nouveau izleri taşıyan mekanında, son yıllarda üzerlerinde aynı zaman aralığında çalışarak ürettiği fakat hem malzeme içerikleri, hem renk kullanımları, hem de formel yorumlamaları ile kendi içlerinde farklılar arz eden eserleri bir araya getiriyor.

Yorumlamalar sergisi, Ariş’in, özellikle son on yılda metal malzemeyi kullanarak atölyesinin bahçesinde ürettiği heykellerin ilk kez atölye dışında görünmesini ve bu eserlerin Ariş’in boya ile renklendirdiği ahşap soyutlamaları ve imzası niteliğindeki deri eserlerinden bir seçki ile bir arada ilk kez sunulmasını sağlıyor. ArkKültür’ün, özellikle İstanbul’daki sanat alanları arasındaki kendisine has kucaklayıcılığı, Ariş’in modern heykel dilinin konstrüktivist ile pop arasındaki kendine özgü salınışına uygun bir zemin teşkil ederek, Ariş’in eserlerine mahsus karakterin, farklı yorumlamalar içeren eserlerin bir arada izlenebilmelerini sağlayarak özlü ve kapsayıcı biçimde açığa çıkmasını sağlıyor.