Koray Ariş – Sempre Più In Alto – TEXT

Koray Ariş – Sempre Più In Alto – TEXT

Koray Ariş – Sempre Più In Alto – TEXT 150 150 Öktem Aykut

Koray Ariş
Sempre Più In Alto

May 25 – June 30, 2018

Sempre Più In Alto / Higher and Higher mainly puts a certain family of sculptures by Koray Ariş forward that represent tilting blocks of leather-covered woods that ascend in serpentine abstractions. On the ground floor of the gallery space, five works belonging to this series are to be seen. The works have been done over the past fifteen years and reflect different textural and formal interpretations by Ariş. The exhibition’s title refers to both the figural character of the series and to the writings on the wall at Behçet Safa’s (SAFA) atelier in Elba, Italy that he has occupied in 1960s and transformed from an old wine cellar. The writings remain in the atelier untouched for more than fifty years: Sempre Più In Alto; Higher and Higher. The exhibition continues on the second floor of Öktem Aykut where there are only two 2018 pieces to be seen that diverge from the artist’s widely known formal language in a witty and atypical style.

Tankut Aykut and Doğa Öktem have come to entertain almost forty solo exhibitions by young and mid-career artists over Öktem Aykut’s 4 years of operation. The gallery is proud to present the works of Koray Ariş, one of the forerunners of modern art in Turkey, to the rather younger generations of art appreciators that involve the larger body of Öktem Aykut followers.

/

Alto’da Semper Più / Daha Yüksek / Daha Yüksek, esas olarak Koray Ariş’in yılan gibi soyutlamalarda yükselen deri kaplı ahşapların devrilme bloklarını temsil eden belirli bir heykel ailesini öne çıkarır. Galeri mekanının zemin katında bu seriye ait beş eser görülmektedir. Son on beş yılda yapılan çalışmalar Ariş’in farklı dokusal ve biçimsel yorumlarını yansıtıyor. Serginin başlığı, hem serinin figürlü karakterine hem de Behçet Safa’nın 1960’larda eski bir şarap mahzeninden dönüştürdüğü İtalya’nın Elba kentindeki (SAFA) atölyesindeki duvardaki yazılara gönderme yapıyor. Yazılar elli yıldan fazla bir süredir atölyede el değmeden duruyor: Alto’da Semper Più; Daha yükseğe ve daha da yükseğe. Sergi, sanatçının yaygın olarak bilinen biçimsel dilinden nükteli ve atipik bir üslupla ayrılan, görülebilecek sadece iki 2018 eserinin bulunduğu Öktem Aykut’un ikinci katında devam ediyor.

Tankut Aykut ve Doğa Öktem, Öktem Aykut’un 4 yıllık faaliyeti boyunca genç ve orta kariyer sanatçılarının kırka yakın kişisel sergisini ağırlamaya geldi. Galeri, Türkiye’de modern sanatın öncülerinden Koray Ariş’in eserlerini, daha çok Öktem Aykut takipçilerinin de içinde bulunduğu, oldukça genç sanatseverlerin beğenisine sunmaktan gurur duyar.