Sinan Logie – Nature of Chaos – TEXT

Sinan Logie – Nature of Chaos – TEXT

Sinan Logie – Nature of Chaos – TEXT 150 150 Öktem Aykut

Sinan Logie
Nature of Chaos

December 12 – January 10, 2015

After his graduation from Brussel’s Victor Horta Higher Institute of Architecture, Logie took part in various architectural projects in Belgium and Turkey. He has also been interested in skateboarding since childhood. Logie was awarded with “Régle d’or de l’Urbanisme” by Brussel’s Chamber of Urbanism in 2007 with his reconstruction project of the Ursulines square in Brussels which incorporated a skatepark to the area. Abstract works of Logie bear the traces of his architectural education and skateboarding experience. His works on paper and canvas include abstractions of mobile urban landscape that portray the city from within.

Logie’s works titled “Fluid Structures” is a series of abstractions that discuss the relation between space, body and mind through art. With these gestural abstractions, Logie brings together Abstract Art and Abstract Expressionism with a contemporary language. These works have unique visual qualities and combine Constructivist elements, romantic landscape abstractions, which are the premises of Abstract Expressionism, and the pictorialism of Action Painting in a way that would express the multidimensionality and dynamism of today’s late modernist global metropolises. Logie’s brush builds a balance between what is clear, constant and massive, and what is mobile, transient and ephemeral. This provides a sympathetic analysis of the authentic hybridity of the 21st century.

/

Brüksel Victor Horta Yüksek Mimarlık Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra Belçika ve Türkiye’de çeşitli mimari projelerde görev alan Logie, aynı zamanda küçük yaştan beri kaykayla ilgileniyor. Logie, Brüksel’deki Ursulines meydanını bir kaykay parkuru içerecek şekilde yeniden düzenlediği projesi ile Brüksel Şehir Plancıları Odası tarafından 2007 yılında “Régle d’or de l’Urbanisme” ödülüne layık görüldü. Logie’nin soyut eserleri, onun hem mimarlık formasyonundan, hem de kaykay deneyiminden izler taşıyor. Sergide yer alan kağıt ve tuval üzerine eserlerinde, şehri içeriden gören hareketli kent manzarası soyutlamaları yer alıyor.

Logie’nin ‘Fluid Structures (Akışkan Yapılar)’ üstbaşlığını verdiği eserleri; uzam, beden ve zihin arasındaki ilişkiyi, sanat aracılığıyla tartıştığı bir soyutlama serisi. Bu jestik soyutlamalarıyla Logie, Soyut Sanat ve Soyut Dışavurumculuğu güncel bir dille bir araya getirmiş oluyor. Hem Konstrüktivist elemanların, hem Soyut Dışavurumculuğun öncülü Romantik peyzaj soyutlamalarının, hem de Hareket Resmine mahsus resimselliğin, bugünün geç Modernist global büyük kentlerinin çok boyutluluğu ve dinamizmini ifade eder şekilde bir araya geldiği eserler, tamamen özgün bir görsellik arz ediyor. Logie’nin fırçasında; net, sabit ve kütleli olan; hareketli, geçici ve uçucu olanlarla dengeleniyor ve 21. yüzyıla mahsus melezleşmenin sevecen bir analizine dönüşüyor.