İhsan Oturmak – Series of Open Strategies – TEXT

İhsan Oturmak – Series of Open Strategies – TEXT

İhsan Oturmak – Series of Open Strategies – TEXT 150 150 Öktem Aykut

İhsan Oturmak
Series of Open Strategies

February 21- March 23, 2019

The works in Series of Open Strategies are centred around the division of roles according to the disciplinary mechanisms. Who owns the eyes that watch, judge and chasten? Who may claim the hands that examine, inspect and punish? In Series of Open Strategies, Oturmak attempts to discuss how these eyes and hands have come to institutionalise in the society. His works reveal scenes and sequences where the established casting is reversed or undermined. How do the power structures construct and deconstruct constantly, when two police officers inspect each other’s bodies? When two groups of police force pull out guns against each other, how shall the citizen react against them? Is indifference a crime, when people helplessly watch a head-on accident of two luxurious cars? Why do the scrapped vehicles of ambulance or fire brigade disappoint us? When living bodies that
surrender for inspection become sculptures, do they become unique or anonymous?

The way the bodies have come to be represented in Oturmak’s paintings and sculptures help the societal issues materialise and these bodies at the end even turn into icons for these issues. The societal problems thus become more concrete and tangible, they get isolated and individual. In Series of Open Strategies, scenes that are rather peculiar to contemporary Turkish society crystallise challenges immanent to the global human condition and contain them with inside individual bodies. Is it possible to overcome these challenges through transforming the bodies and liberating them from the historical load, or iconoclasm is the only way?

/

Açık Stratejiler Dizisi’ndeki eserler, toplumdaki disiplin mekanizmaları nezdinde ortaya çıkan rol dağılımını merkezine alır. İzleyen, terbiye eden, yargılayan gözler kime aittir? Arayan, yoklayan, cezalandıran eller kimindir? Oturmak, Açık Stratejiler Dizisi’nde, izleyen gözler ile cezalandıran ellerin toplumda nasıl tesis olduğunu ve bunların mekan örgütlenmeleri ile zamana hükmedişlerini, yerleşik rol dağılımlarını sorgulamamıza imkan veren senaryolar içerisinde tartışmaya açıyor. İki polis birbirinin üzerini aradığında, güç ilişkileri anbean nasıl kurulup bozuluyor? Birbirine silah çekmiş kolluk kuvvetleri, izleyende hangi hissi uyandırıyor? Kafa kafaya çarpışmış lüks arabaları camdan izleyen biçare gözler, kayıtsızlıkla suçlanabilir mi? Pert olmuş bir ambulans ya da itfaiye aracı bizi niye hayal kırıklığına uğratır? Bedenini aranmaya hazır etmiş şekilde teslim olmuş insan suretleri birer heykele dönüştüğünde, biricikleşir mi anonimleşir mi?

Oturmak’ın hem resimlerinde hem de heykellerindeki bedenler, toplumsal sorunları cisimleştirirken aynı zamanda birer puta dönüşür. Böylece sorunlar hem anlaşılır, kabul edilir ve elle tutulur bir somutluk ve yakınlık arz eder; hem de tekilleşir, özgünleşir. Günümüz Türkiye’sine mahsus sahneler, Açık Stratejiler Dizisi’nde, küresel insanlık durumuna dair varoluşsal sorunları özetler, onları bireylerin bedeninde somutlaştırır. Bu sorunları çözmek ve bu bedenleri yüklerinden özgürleştirmek üzere onları dönüştürmek mümkün müdür, yoksa sorunlardan kurtulmak için putları kırmak şart mı?